Home PageOrd och begrepp

Ord och begrepp

  • IP-klasser
  • Lumen
  • Lux
  • Xenonlampor
  • Ljusfärg
IP-klasser

 

IP-klasserna anger hur tätt något är.
En arbetsbelysning med IP-klass 67 innebär alltså om vi tittar på tabellen nedan att den dels är dammtät (6) och dels att den tillfälligt kan sänkas ned under vatten utan att ta skada (7). Ju högre siffra desto högre skyddsklass.

Första siffran  Andra siffran
 0 Inget skydd.  0 Inget skydd
 1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm  1  Skyddad mot droppande vatten
 2 Petskyddad mot föremål störra än 12 mm  2  Skyddad mot droppande vatten:
(apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln)
 3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm  3  Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
 4  Petskyddad mot föremål större än 1 mm  4  Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
 5  Dammskyddd  5  Skyddad mot spolande vatten från munstycke
 6  Dammtät  6  Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
 7  Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
 8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten

 

 

Lumen är SI-enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm. En ljuskällas intensitet mäts i candela. Från lumen kan man dessutom härleda enheten lux.

En lumen motsvarar det totala ljusflödet, lika med intensiteten (mätt i candela), multiplicerat med den rymdvinkel (mätt i steradianer) i vilken ljusets utsänds:

 1\;{lumen}=1\;{candela}\times1\;{steradian}

För en traditionell 60 W glödlampa är ljusutbytet typiskt 12 lm/W. Ljusutbytet för glödlampor kan dock variera ganska starkt. En högre drivspänning höjer utbytet på bekostnad av livslängden medan halogentillsatser kan förlänga livslängden och därmed medge bättre utbyte. Lampor med låg effekt kan ge lägre utbyte p.g.a. högre relativa värmeförluster.

 

Lux är SI-enheten för illuminans (belysning). En lux är definierad som en lumen per kvadratmeter.

 

En Xenonlampa är en ljuskälla där ljuset skapas skapas i ett urladdningsrör fyllt med dels ädelgasen xenon vilken underlättar bildandet av en ljusbåge och dels fyllt med metallsalter som vid ljusbågens jonisering utsänder ljusenergi. Typiskt för xenonlampor är låg energiåtgång jämfört med glödtrådslampor, snabb tändning jämfört med andra lysrör men olämpliga att tända/släcka ofta.

Xenonlamporna benämns D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, och D4R. "D" står för urladdningslampa (Discharge), "R" (radiating) används i reflektorstrålkastare och "S" (shielded) i projektorstrålkastare. Siffran anger typ till exempel om tändare ingår. Den anger även miljövänligheten där 1 och 2 innehåller giftiga salter med till exempel kvicksilver medan 3 och 4 är giftfria men har bl.a. lägre spänning med/utan inbyggd tändare.

Konvertering av halvljus

I handeln förekommer satser för konvertering av konventionella halogenstrålkastare till xenon genom att byta till en sådan lampa samt elektronik. Detta är vanligen vare sig lagligt eller lämpligt av följande skäl:

  • Lagen kräver automatisk höjdreglering. Xenonljus har fått vanrykte genom att många klagar över att man bländas vid möte vilket enligt undersökningar nästan enbart gäller konverterade lösningar.
  • Ljuskäglan i en glödtrådslampa är cylindrisk och reflektorns fokus är noggrant anpassad till detta. Xenonlampans ljusbåge är spolformig vilket gör att reflektorn optiskt ger sämre ljusutbyte, även om vissa har infästning som passar.
  • Vanligtvis används ingen ridå varför livslängden minskar drastiskt.

 

Ljusfärg

Ljusfärg är den visuella och subjektiva upplevelsen av en ljuskällas ljus som ”kallare” eller ”varmare”. Den upplevda ljusfärgen kan beskrivas relativt bra med färgtemperaturen vilken mäts i Kelvin.

Ljusfärg

Leave a Reply